COVID-19 is, zoals u weet, een pandemie. Deze pandemie treft zo goed als alle landen en hierdoor nemen alle landen ter wereld maatregelen. Niet alle maatregelen zijn echter genomen om de gezondheid van de mensen te beschermen. Hier en daar worden ook zuiver protectionistische maatregelen genomen.


Agoria tracht met u het overzicht te bewaren, maar vraagt u wel uitdrukkelijk om, als u lid bent, eventuele problemen te melden.

Transportkosten

Duurder transport. Noteer dat de afgelopen weken de transportkosten zijn gestegen via alle transportmodi, i.e. via spoor-, land- of waterweg alsook via de lucht.

Stijging houdt aan. Agoria onderhoudt contacten met de logistieke sector. Uit deze contacten blijkt dat in de volgende weken de kostprijs zal blijven toenemen. Logistieke bedrijven rekenen immers toeslagen aan voor de crisis en voor de beschikbaarheid.

Beperkte beschikbaarheid. Door de vele (nog later in dit artikel vermelde) handelsrestricties en douanecontroles, alsook door het niet langer aanvaren, -rijden of -vliegen van bepaalde routes. De beschikbaarheid van zowel routes als vrachtcapaciteit is aanzienlijk geslonken.

Specifieke modi overbevraagd. Daarenboven zal er bij het opnieuw aantrekken van de economie veel vraag zijn naar bepaalde types van transport, wat een bijkomende impact zal hebben op de kosten. Houd hier rekening mee.

Douanewaarde anders berekenen. Agoria heeft inmiddels via de Belgische overheid en samen met het VBO bij verschillende Europese koepelorganisaties de case gemaakt voor het verschillend berekenen van de douanewaarde (thans via Incoterms® CIF, dewelke we willen laten berekenen op basis van FOB). Op die manier worden logistieke kosten uit de douanewaarde gehouden, waardoor een belangrijke verlichting van tarifaire maatregelen kan worden voorzien.

Opslag faciliteren zonder meerkost. Zo hebben wij van de Belgische douane al een akkoord bekomen dat tijdelijk de opslag mag uitgebreid worden tot boven de borg. Daarnaast zal de douane ook geen voorafgaande audit uitvoeren, maar kan op eenvoudig verzoek de bestaande vergunning entrepothouder worden uitgebreid.

Creatief denken. Daarnaast onderzoekt Agoria ook andere mogelijkheden om de kosten te drukken, niet in het minst in de eerstvolgende maanden. Aarzel niet om uw ideeën met ons te delen.

Europese maatregelen

Nationale maatregelen in Europa. In een eerder artikel hebben wij al meegegeven dat u dankzij de Europese Commissie online eenvoudig een overzicht kan terugvinden van nationale maatregelen van EU- en omliggende landen die een impact veroorzaken op de mobiliteit binnen Europa.

  • Met dank aan de Italiaanse collega’s vindt u hier (1,6 MB) voor uw gebruiksgemak een beknopt overzicht van maatregelen.
  • Houd er dus rekening mee dat u, wanneer u goederen vervoert, geconfronteerd kunt worden met grenscontroles en andere nationaal geldende maatregelen.
  • Houd ook zeker de corona-FAQ van Agoria in de gaten voor actuele informatie met betrekking tot grensarbeid. Laat ook zeker annex 3 van deze Europese richtlijnen geworden aan de chauffeur van uw goederen.

Green lanes. Toch is de handel in goederen niet opgeschort in de Europese Unie. De richtlijnen van de Europese Unie zijn ondubbelzinnig: ongeacht de aard van het voertuig of de aard van de goederen, moet elke professioneel transport in goederen doorgang kunnen vinden. Het is echter aan te raden zich te wenden tot een grensovergang waar het mechanisme van de “green lane” wordt gehanteerd. U vindt deze grensovergangen (alsook de aanschuiftijden op deze website). Aan deze green lanes gelden de volgende regels:

1) Het passeren van deze "green lanes", inclusief eventuele controles, mag niet langer duren dan 15 minuten. Extra grensovergangen zouden moeten worden geopend, uitsluitend gericht op goederenpassage.

2) De grensovergangen “green lanes” moeten open staan voor alle vrachtwagens, incl. alle zware en lichte voertuigen en, indien van toepassing, treinen en schepen.

3) Bij controle moet de chauffeur in principe enkel identiteitskaart en rijbewijs kunnen voorleggen, alsook de nodige documenten die kunnen aantonen dat hij een professionele reis maakt (zie hoger).

4) De Europese Commissie is bereid om, indien nodig, te onderzoeken of verdere maatregelen nodig zijn om prioriteit te geven aan bepaalde categorieën goederen, daarbij voortbouwend op de beste praktijken op nationaal niveau, maar benadrukt dat de lidstaten hun uiterste best moeten doen om alle goederen in beweging te houden. Urgent personen- en middelentransport moet uiteraard te allen tijde prioriteit krijgen.

U doet er daarom goed aan om:

  • steeds de juiste documenten bij uw vervoer te voorzien (CMR of voor klein transport minstens een bestelbon en/of een factuur);
  • gebruik te maken van de green lanes.

Internationale maatregelen

Internationale druk. De pandemie zet wereldwijd druk op vele gezondheidssystemen en heeft de mondiale handel en waardeketens verstoort. Daarom is het essentieel dat u rekening houdt met beperkingen en nieuwe maatregelen. Houd er ook rekening mee dat verschillende landen deze crisis ook zullen aanwenden om nieuwe protectionistische maatregelen aan te nemen. In dit opzicht heeft de Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie reeds een werkgroep opgezet zodat hier minstens een controle op kan uitgevoerd worden. Wenst u snel een overzicht van maatregelen, dan geeft deze website reeds een goede basisindicatie. Agoria probeert de mondiale situatie ook voor u verder op te volgen.

Voor uw gebruiksgemak vindt u hier (101 kB) een beknopt overzicht van alle internationaal geldende maatregelen die een impact kunnen hebben op uw uitvoer naar derde landen (i.e. landen die buiten de Europese Unie liggen).

Vragen of op zoek naar advies?

Agoria blijft de situatie opvolgen en ook via de Agoria-werkgroep douane blijven wij actief inzetten op het verlichten van de crisis. Aarzel niet om ons te contacteren en/of uw interesse in deelname aan de werkgroep te melden. Uw contactpersoon: kevin.verbelen@agoria.be.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer