Het Vlaams Super Computer centrum (VSC) is een consortium van 5 Vlaamse universiteiten die elk een aantal supercomputers beheren. In normale tijden zijn deze beschikbaar voor onderzoekers en bedrijven om zware berekeningen uit te voeren, maar vandaag stellen ze een groot gedeelte van hun faciliteiten ter beschikking om te strijden tegen COVID-19.


De afgelopen weken zijn een aantal onderzoeksgroepen actief bezig geweest om de COVID-19-epidemie op verschillende manieren te bestrijden. Ook hebben een aantal bedrijven baanbrekende ideeën rond dit onderwerp. Het VSC wil als High Performance Computing (HPC) centrum deze inspanningen ondersteunen door een speciale oproep te lanceren voor toegang tot supercomputer resources op de VSC HPC-infrastructuur.

Een supercomputer verschilt op zich niet veel van een gewone computer, maar maakt gebruik van de meest recente en performante processors, waardoor ze veel sneller berekeningen kunnen doen. Een supercomputer bestaat eigenlijk niet uit één computer, maar uit een aaneenschakeling van verschillende computers die parallel deze berekeningen kunnen uitvoeren. Daardoor wordt een gigantische rekenkracht gecreëerd, die te vergelijken is met duizenden gewone computers die samenwerken. Supercomputers worden ingeschakeld om zeer complexe problemen te simuleren of te berekenen, die op andere computersystemen veel te lang zouden duren.

Met behulp van een supercomputer zou er sneller een oplossing kunnen gevonden worden voor COVID-19-gerelateerd onderzoek. Denk hierbij aan het modelleren van moleculen die de basis zijn voor het ontwikkelen van een medicijn of aan het uitrekenen van epidemiologische modellen om de verspreiding van het virus in kaart te brengen. Daarom is het belangrijk om tijdens deze wereldwijde crisis onderzoekers en bedrijven de kans te geven om gebruik te maken van deze enorme rekenkracht.

De helft van de rekencapaciteit van het Tier-1-systeem (BrENIAC) wordt gereserveerd over een periode van 8 weken, waardoor in totaal 25.000 nodedagen beschikbaar zullen worden gemaakt. Ook kan er rekencapaciteit op de universitaire Tier-2-infrastructuur beschikbaar worden gesteld. Aanvragen kunnen op elk moment  gedurende de komende 8 weken worden ingediend en zullen worden gevalideerd door het FWO. Middelen worden toegekend op basis van First Come First Served basis. Bedrijven krijgen exploratory access.

Informatie over de hardware kenmerken van de VSC-infrastructuur is te vinden via deze link.


Heeft u een idee om COVID-19 te bestrijden waarvoor u de High Performance Computing infrastructuur van het VSC zou kunnen gebruiken?

Stuur dan een e-mail naar infrastructuur@fwo.be met de volgende informatie:

 • korte omschrijving van het te verrichten werk (max. 300 woorden);
 • informatie over de softwarepakket(ten) die zullen worden gebruikt;
 • een kort overzicht van uw voorgaande HPC-ervaring;
 • beschrijving van de benodigde rekencapaciteit:

  – voorkeursomgeving (Tier-1 of een specifieke Tier-2, laat ook weten welke);

  – maximaal aantal gelijktijdig te gebruiken nodes;

  – het geschatte geheugengebruik van een computing task;

  – de vereisten voor schijfopslag;

  – het geschat aantal nodedagen. Eén nodedag op Tier-1 is equivalent aan het gebruik van een volledige node (28 cores) gedurende 24 uur.

   

Indien u nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, of indien u rechtstreeks een voorstel wilt indienen, neem dan snel contact op met infrastructuur@fwo.be.

 


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier