Energie

Het expertisecentrum Energie ondersteunt de bedrijven bij hun streven naar meer energie-efficiëntie, terwijl het tegelijk ook bijdraagt tot de groeikansen van de technologische industrie.

Nieuws

Kernactiviteiten

  • Opvolgen van prijsevoluties in de elektriciteits- en gasmarkt. De experts van het expertisecentrum analyseren markttrends en nettarieven en stellen prognoses op. Ze helpen de lidbedrijven ook bij het vergelijken van offertes en adviseren over energietaksen. 
  • Standpunten innemen voor een betere werking van de energiemarkt ten behoeve van de technologiebedrijven.
  • Investeringen in energieproductie en -technologie stimuleren door het investeringsklimaat te verbeteren en nieuwe marktopportuniteiten te ondersteunen. Ondersteuning bieden op het vlak van energie-efficiëntie, onder meer door te adviseren over subsidies en premies voor energiebesparende investeringen. 
  • Namens de energie-intensieve Agoria-bedrijven onderhandelen over de inhoud en voorwaarden van energiebeleidsovereenkomsten. Het expertisecentrum formuleert ook voorstellen in het kader van de klimaatplannen die de verschillende overheden uitwerken.