Telecom Industries

De industrie Telecom omvat de Belgische telecomoperatoren van vaste en mobiele netwerken. Telecom is een echte sleutelsector om deze digitale transformatie mogelijk te maken en waarde te creëren voor economie en maatschappij. Met de golf van nieuwe, veelbelovende technologieën zal deze rol alleen maar toenemen.

Upcoming events

Nieuws

Kernactiviteiten

  • De industrie Telecom focust zich op belangenverdediging van de telecomindustrie, via (politieke) lobby, imago van de sector en maatschappelijk belang en impact op het regelgevend kader.
  • Er zijn 3 grote werkdomeinen, zijnde: 'investeringen en infrastructuur' (bv. de uitrol van 5G), 'telecom en consument' (bv. telecom en privacy) en 'digitale economie en maatschappij' (bv. studie "Telecom Het kloppend hart van de digitale samenleving"). Op deze diverse domeinen wordt er heel intens samengewerkt met de telecom regulator (BIPT), de FOD economie het kabinet van minister van Telecom (De Croo) en diverse andere organisaties.
  • Er is een stijgende samenwerking met Digital Industries binnen Agoria. De ambitie van Agoria is om met een industriële visie en aanpak, een stuwende kracht te zijn in de digitale verandering van industrie en samenleving.