Contracting

Verenigt de Belgische bedrijven die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden op werven en het onderhoud van industriële installaties. Dit omvat het technisch beheer van gebouwen (elektrische en mechanische installaties, HVAC,…) , de terbeschikkingstelling van geschoold technisch personeel (‘Technical Projects Management & Assistance’ of TPMA) en montage- en hijswerkzaamheden.

Upcoming events

Kernactiviteiten

  • Business development door de organisatie van werfbezoeken, ontmoetingen met CEO's van bedrijven uit afnemerssectoren (bijv. chemie, farmaceutica,...).
     
  • Informeren over de ontwikkeling van de werkomgeving: sociale wetgeving betreffende werven, reglementering van uitzonderlijk vervoer, hulp bij het bestrijden van oneerlijke concurrentie,…
     
  • Promotie van het imago van de sector, bijv. door een award toe te kennen aan verdienstelijke preventieadviseurs (veiligheid op werven),…