De IBN IoT value chain is een bedrijfscluster die het Vlaamse IoT ecosysteem samenbrengt met de eindklanten, zowel uit de private als publieke sector, rond gemeenschappelijke innovatieve uitdagingen doorheen de volledige IoT-waardeketen inclusief toepassingen van Artificiële Intelligentie. Hierbij wordt de nodige omkadering voorzien op vlak van technologie, wetgeving, financiering, en innovatieve business modellen om te komen van concept tot effectieve business. De focus ligt op de waardeketens in het domein smart cities. Gezien de diversiteit van mogelijke toepassingen wordt smart cities breed ingevuld teneinde de geschikte oplossing te kunnen aanbieden aan de diverse noden vanuit de lokale besturen. Uitdagingen rond mobiliteit, logistiek, industrie.4.0, energie, veiligheid, … zullen aan bod komen.

Agoria is de coördinator van de IBN IoT value chain. Deze IBN zal inhoudelijke ondersteuning bieden aan het initiatief The Beacon in Antwerpen (www.thebeacon.eu).

Coördinator: Agoria
Ondersteunende partners: Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, UA, imec, VUB, VVSG
Startdatum: 1 oktober 2018
Duur: 3 jaar
Subsidie Vlaio (50%): 236.458 €
Co-financiering door bedrijven: Bedrijven worden lid van de bedrijvencluster via een jaarlijkse bijdrage.
Website: in ontwikkeling