Normalisatie is een complexe activiteit waarbij strikt na te leven regels en procedures gelden. Als u in deze wereld een belangrijke inbreng wilt hebben, moet u absoluut deze spelregels kennen.

Ter ondersteuning van de Belgische normalisatie-experts organiseert het NBN op verzoek van Sirris-Agoria een opleiding over het normalisatieproces. Tijdens deze opleiding verwerft u inzicht in het volledige normalisatieproces en krijgt u tal van nuttige tips die u zullen helpen bij het schrijven van normen. De werktaal is Engels. Hieronder vindt u een overzicht van het programma:

The standardization process (module A)

4 & 5 September 2013, 09.00 – 16.00

 • Introduction to standardization
  • What is a standard?
  • The differences between national, European and international standardization
  • The Belgian standardization system
  • Understanding the essential elements of the European standardization system
  • Introduction to the EC Directives
 • CEN procedures (the CEN BOSS)
  • Understanding the standardization process: the different stages
  • Roles of committee and working group members, with detail of responsibilities
  • The Belgian standardization process
  • Working with the BOSS procedures
  • Using the CEN standards template
  • CEN Livelink demonstration (for secretary’s role)
  • Legal procedures (e.g. filing and processing of an appeal)

Drafting standards (module B)

24 & 25 September 2013, 09.00 – 16.00

 • The component parts of a standard
 • Drafting procedures for European standards
 • Language and terminology
 • Drafting a correct standard (e.g. use of may, shall, should; references to ISO 9000 and quality systems; correct normative references and bibliography;…)
 • Specific rules for NBN standards

Standards in context: European mandates and the legislative framework (module C1)

20 November 2013, 09.00 – 16.00

 • The legal framework of EC Directives and all other legislative components
  • Understanding what can be written in European standards and what cannot
  • The difference between product standards, test standards and installation standards
 • Understanding mandates
  • What is a mandate and where does it come from?
  • Influencing and/or responding to a mandate
  • Organizing a revised answer to a mandate
  • Developing a standard according to a mandate

Standards in context: the Construction Product Regulation (CPR) case (module C2)

21 November 2013, 09.00 – 16.00

 • Understanding the specific CPR system
 • The legal framework of the CPR and all other legislative components
 • Understanding what can be written in European standards and what cannot
 • The difference between product standards, test standards and installation standards
 • What is under the exclusive national responsibility

U verwerft tijdens deze opleiding een gedegen kennis van het normalisatieproces en de diverse procedures die daarin een rol spelen. Na afloop bent u in staat om de functie van voorzitter of secretaris van een Technische Commissie op te nemen, alsook die van convenor of secretaris van een werkgroep of die van lid van een werkgroep met kennis van alle details van het normalisatieproces.

Cursisten wordt aanbevolen de drie modules te volgen (met uitzondering van module C2 over de CPR die zeer nichegericht is).

Omdat voor deze opleiding veel belangstelling wordt verwacht en het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, zal een selectiecomité beslissen welke cursisten worden toegelaten. Zij zullen tegen uiterlijk 14 augustus 2013 een bevestiging van hun inschrijving ontvangen. U hoeft pas te betalen na bevestiging van uw inschrijving en ontvangst van een factuur.

In 2014 zullen nog meer cycli van deze opleiding georganiseerd worden, zodat iedereen de kans krijgt ze bij te wonen.

Hoe inschrijven?

Mail vóór 26 juli a.s. bijgaand inschrijvingsformulier (1 MB) ingevuld naar Hélène Hennico (hennico@nbn.be, tel +32 2 738 01 14). Stuur liefst ook een kopie naar Dirk De Moor (dirk.demoor@agoria.be), zodat we uw kandidatuur optimaal kunnen verdedigen.

Datum

woensdag 4 september 2013, 09:00 - 16:00

en donderdag 4 september 2013 - The standardisation process (module A)

dinsdag 24 september 2013, 09:00 - 16:00

en donderdag 25 september 2013 - Drafting standards (module B)

woensdag 20 november 2013, 09:00 - 16:00

en donderdag 21 november 2013 - Standards in context: European mandates and the legislative framework (module C1)

Plaats

NBN
Jozef II-straat 40/6
1000 Brussel

Organisator

NBN op initiatief van Sirris-Agoria 

Meer info

Module A: 50 € excl. btw
Module B: 50 € excl. btw
Module C1: 25 € excl. btw
Module C2: 25 € excl. btw
Alle modules samen: 150 € excl. btw

Dit evenement is afgelopen.