Welzijn & preventie

Arbeidsongevallen, individuele beschermingsmiddelen, advies over preventie, re-integratietraject… Agoria helpt bedrijven om een preventie- en welzijnsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Upcoming events

Nieuws

Kernactiviteiten

  • Individuele diensten: jaarlijks beantwoordt het team Welzijn zo'n 1800 vragen van leden! Deze vragen zijn zeer divers: arbeidsongevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen, aanstelling preventieadviseur, re-integratie traject, … ;
  • Collectieve diensten en acties: seminaries, opleidingen, codes van goede praktijken, tools, benchmarks over arbeidsongevallen en premies, dossiers over 1 thema, zelfdiagnose welzijn, … ;    
  • Collectieve acties: Agoria vertegenwoordigt de technologische industrie in een aantal sociale overlegplatforms op interprofessioneel niveau zoals de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, Fedris en VZW VCA-BeSaCC;  
  • Netwerking: werkgroep preventieadviseurs, werkgroep veiligheid op werven (specifiek voor Building, Contracting & Technical Services industries);
  • Lobbying: de thema's met betrekking tot welzijn wordt met de leden besproken in de werkgroep preventieadviseurs. Agoria vertegenwoordigt hen in de organisaties zoals het VBO en CEEMET (de sociale EU koepel van Agoria).